Kandidatpresentasjon

Nominasjonskomiteen gir her en nærmere presentasjon av de foreslåtte kandidatene til stortingsvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Guri Melby

Foto: Cathrine D. Hagen

1. Guri Melby er 31 år, opprinnelig fra Orkdal, men har siden i høst bodd i Oslo, der hun arbeider I Kunnskapsdepartementet. Hun er utdannet lektor med mastergrad i nordisk, og har blant annet jobbet som høgskolelektor ved lærerutdanninga på HiST.

Guri har både lang og bred erfaring som politiker. Hun er i dag sentralstyremedlem i Venstre, og hun leder programkomiteen for stortingsvalgsprogrammet. Guri har også fått stor tillit både i lokale, regionale og sentrale verv, første gang som folkevalgt i Orkdal i perioden 1999-2007, i Trondheim 2007-2011, div. verv i fylkesstyret i Sør-Trøndelag Venstre fra 2002-2011, og sentralstyremedlem i Unge Venstre 2002-2005, og som stortingskandidat for Sør-Trøndelag Venstre. Av politikkområder er Guri særlig engasjert i skole og miljøpolitikk.

Jon Gunnes

Foto: nn

2. Jon Gunnes, født i 1956 , gift og har tre voksne barn.
Er utdannet ingeniør med tilleggsutdannelse i økonomi. Fra 1979 til 1997 jobbet han i forskjellige selskap i kraftforsyningen med økonomisk drift av vannkraftverk. 5 år i Oslo og resten i Trondheim. Fra 1997 til 2007 var han ansatt i Powel. Hadde forskjellige roller som markedssjef og avdelingsleder. Selskapet var nyetablert når han begynte og hadde sterk vekst i hele perioden.
Høsten 97 ble Jon valgt som kommunalråd for Venstre i Trondheim. Ble gjenvalgt i denne rollen høsten 2011.
Var 1. varamann i Trondheim Bystyre fra 1991-95. Var medlem av Bystyret i perioden 1995-1999 og igjen 1.vara fra 1999-2003. 1. varamedlem av Fylkestinget i Sør-Trøndelag i perioden 2003-2007.
Var leder i Trondheim Venstre noen år på 90-tallet. Fylkesleder i Sør-Trøndelag Venstre fra 2004 til 2010 og dermed landsstyremedlem.

Jon har vært sterkt engasjert i forskjellige frivillig roller innenfor idretten. Deltatt som funksjonær på store arrangement. Startet en fotballklubb som 18-åring og ikke minst hatt verv som leder av Byåsen il og nestleder i Byåsen skiskytterlag.

Ina Roll Spinnangr

Foto: Cathrine Dillner Hagen

3. Ina Roll Spinnangr, 30 år. Ugift.
Hun jobber i dag som rådgiver hos Engasjert Byrå i Trondheim. Hun har tidligere jobbet som rådgiver i SINTEF, som journalist i Bergens Tidende og hun har vært grûnder av et lite selskap.
Utdanning: Master i ledelse fra NTNU, bachelor i Teknologidesign og
ledelse, 1 år fra Westerdals School of Communication (TV og film)
Politiske verv:
Ina Roll Spinnangr er leder av Trondheim Venstre, bystyrerepresentant
og vara til landsstyret. Hun er også styremedlem i KS Landsstyre

Ina er sterkt engasjert i saker som er viktige for Venstre, som barns oppvekstvilkår og klimapolitikken .
I tillegg mener hun at det er behov for innovasjon og modernisering i flere av de offentlige tjenestetilbudene. Spesielt gjelder dette innen primærhelsetjenesten —som må omstille seg raskt før eldrebølgen kommer. Stat og kommune må etterspørre ny teknologi og forskning slik at vi kan gi et godt og verdig omsorgstilbud i årene som kommer.

Arvid Hammernes 2011 3

Foto: HUH

4.Arvid Hammernes, 57 år, gift.
Ingeniør – fagleder drift og utbygging på teknisk kontor i Frøya kommune, ingeniørhøgskole, ordfører i Frøya kommune 2003 — 2007, leder for hovedutvalg for drift 2007 — 2011, fortsatt med i formannskapet og kommunestyret.

Åsne Nordeide på valgtorg 2011

Foto: Baard Salvesen

5. Åsne Kristin Nordeide, 18 år
Skoleelev, og studerar musikk ved Orkdal vidaregåande skule.
Politiske verv: Leiar i Orkdal og Omegn Unge Venstre

Trond

Foto: Jon Julius Sandal

6. Trond Åm er 36 år, gift og har ett barn.
Han arbeider som Stipendiat ved NTNU/politisk rådgiver/journalist
Utdanning: Cand.mag. (MA) i idéhistorie og fransk fra Aarhus Universitet, tar doktorgrad i filosofi ved NTNU, og har studert filosofi i Berlin og Paris.
Politiske verv: Styremedlem i Trondheim Venstre 2009-2012, Nestleder i Trondheim Venstre 2011-2012, fylkesleder i Sør-Trøndelag Venstre fra 2012.

7. Gerd Mette Drabløs er 40 år, og fra Oppdal. Hun er leder i Oppdal Venstre og kommunestyrerepresentant.

8. Christian Bonvik fra Orkdal er 33 år. Han er fylkestingsrepresentant for Venstre, og han arbeider som rådgiver i Orkdal kommune.

9. Kjersti Dalen Stæhli, Melhus , 36 år, leder i Melhus Venstre

10. Per Arne Gjelsvik, Røros, 57 år, vararepresentant til kommunestyret

11. Barbro Eikset, Bjugn, kommunestyrerepresentant og leder i Bjugn Venstre

12. Petter Rønning, Trondheim UV, 19 år, leder i Sør-Trøndelag Unge Venstre

13. Lone Kvålsvoll, Orkdal, 33 år. Lone er styremedlem i Sør-Trøndelag Venstre og i Orkdal Venstre.

14. John Paulsby, Tydal, 57 år, ordfører

15. Anne-Lise Eidsvåg, Skaun, 56 år, tidligere kommunestyrerepresentant og formannskapsmedlem i Skaun

16. Jørn Nordmeland, Osen, 35 år, ordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**