Kommunal lånegaranti til Hamar Montessoriskole – nedstemt i kommunestyret

Kommunal lånegaranti til nybygg for Hamar Montesorriskole ble behandlet i formannskapet 2. mai og i kommunestyret 6. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Hamar kommunstyre ser det som positivt å ha en Montessoriskolen i byen. Formannskapet gikk enstemmig inn for å gi kommunal garanti for lån begrenset til 75% av fremlagt budsjetterte kostnader.

Ved behandlingen i kommunestyret 6. juni, falt imidlertid innstillingen fra formannskapet med 18 mot 21 stemmer. Hamar Venstre synes dette er beklagelig, og vil støtte opp om Hamar Montesorriskoles videre arbeid for å få et skolebygg som tilfredsstiller kravene i forskrift om miljørettet helsevern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**