Grønn sløyfe mot asylpolitikken

Grønn sløyfe aksjon er et innitiativ av liberalere som er mot tvangsutsendingen av barn som er født og oppvokst i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

UT

Foto: H. Bast

Vi bærer grønn sløyfe for å vise motstand mot asylpolitikken som føres i dag der over 400 norske barn skal sendes ut av landet.
Vi bærer grønn sløyfe for å vise motstand mot asylpolitikken som føres i dag der over 400 norske barn skal sendes ut av landet.

Alle som bærer den grønne sløyfen vil fremme et felles budskap: Stopp den uverdige behandlingen av barn som nå sendes ut av landet de er vokst opp i! Vi vil kjempe for barna og mot systemet som ikke har plass til dem lengre. Vi tar avstand fra en politikk som hindrer barn fra å leve en trygg og forutsigbar barndom. Vi vil markere en klar motstand mot en politikk som underkjenner internasjonale forpliktelser gjennom barnekonvensjonen.

Trykk her for å lese mer og bli med!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**