Etterbruk Stangeland skole

Formannskapet behandlet i går etterbruken av Stangeland skole. Ved skolen står et brakkebygg som har hatt betegnelsen “midlertidig” i 25 år og som alle hadde inntrykk av var modne for riving når årets førsteklassinger flytter ut derfra i juni. Under behandlingen av etterbruken, kom det motsatte signaler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Formannskapet behandlet i går etterbruken av Stangeland skole. For Venstres del er vi opptatt av å få et variert tilbud når Stangeland skole skal brukes også i fremtiden. Skolebruksplanen skisserte hvilke omkostninger og grep man må ta i forhold til viderebruken av lokalene.

En av sakene som ble tatt opp i formaqnnskapet, var at brakkene fremdeles skulle brukes. Disse brakkene har vært midlertidige i 25 år og er mer enn modne for utskiftning. Venstre er skeptiske til at vi fremdeles skal tilby tilgjengelige lokaler i de gamle skolebrakkene. For det første så mener vi at begrepet “rusjne” som i saksfremlegget var beskrivelsen som ble brukt på bygget,faktisk i for mild grad kjennetegner kvaliteten på byggene.

For det andre deler vi bekymringen som Arbeiderpartiets representant fremsatte knyttet til videre krav til disse brakkene. Hvis det nå senere kommer nye kvalitetsforskrifter til dette bygget, vil vi bli satt i en økonomisk skvis. Enten må man bruke mye penger for å renovere bygget, eller så vil man måtte rive det. Hvis sistnevnte alternativ blir utfallet, setter man de lag og organisasjoner som da har hatt tilhold der i en skvis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**