Medlemsmøte 23. mai

Lillehammer Venstre inviterer til medlemsmøte i Handels- og Håndverkernes Hus (“Klubben”) onsdag 23. mai kl. 19.00. Tema for møtet vil være presentasjon av Opplands kandidater til stortingsvalget 2013, og valg av delegater til nominasjonsmøtet 9. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

V-logo med dekor

Foto: Venstre

De åtte superkandidatene som stiller til valg til de øverste plassene på Oppland Venstres nominasjonsmøte 9. juni (“Superlørdag”) er invitert til å presentere seg for medlemmene i Lillehammer. Sånn kan vi bli kjent med kandidatene. Det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Se oversikt over kandidatene her.

Det vil også bli valgt delegater fra Lillehammer til “Superlørdag”. Møtet og festen er åpen for alle medlemmer, men det er kun åtte som får stemmerett. Styret i Lillehammer Venstre har gjort en innstilling, men det er lov å komme med andre forslag, eller foreslå seg selv. Delegatene må ha betalt medlemskontingent for 2012.

Styrets innstilling til delegater til nominasjonsmøtet (“Superlørdag”) 9. juni:
Terje Rønning, Per A. Mæhlum, Terje Kongsrud, Roger Granum, K. Margrethe Tingstad, Elin Rossing, Sanna Sarromaa og Bjørg S. Lien.

Som varadelegater foreslås:
Arne Edsberg, Pål Vorkinn, Johan Schei, Anna Helene Velure, Wiggo Slåttsveen, Svein Klausen, Wenche Dragon og Signe Wangen.

For informasjon om “Superlørdag”, se her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**