Fortsatt uavklart rundt Land Montessoribarnehage

Felleslista KrF, SP, og Venstre foreslo permanent godkjenning i kommunestyret 21. mai, men fikk Arbeidepartiet og Høyre mot seg. -Langsiktighet for barnehagetilbudet er viktig for bosettingen i Landåsbygda, sier Venstres Terje Brenner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Barn i båt på Sørlandskysten

Foto: Dag Vige

Søndre Land Venstre er fornøyd med at forslaget fra Felleslista om å gi Montessoribarnehagen permanent godkjenning fikk støtte fra SLB, FrP og SV da saken var til behandlig i kommunestyret. Det viser at de fleste partiene i kommunestyret er opptatt av å gi barnefamiliene i Landåsbygda et reelt barnehagetilbud. -Dessverre fikk vi ikke gehør hos AP og Høyre for å gi barnehagen trygge rammebetingelser for framtiden. Det er et tankekors at Høyre ikke ser verdien av mangfold i tjenestetilbudet i kommunen, sier Terje Brenner (V).

Huken naturbarnehage

Foto: Sandal

Det vil derfor fortsatt være usikkerhet blant foreldre med små barn i Landåsbygda fordi uttrygghet rundt det lokale barnehagetilbudet fortsetter. Det er ikke mange år siden grendeskolen ble lagt ned og det utløste et stort engasjement i bygda som resulterte i etableringen av en Montssoriskole i det gamle skolebygget. I 2011 ble det kommunale barnehagetilbudet permanent lagt ned etter at det ble midlertidig nedlagt fra 2009. Det resulterte i at en Montessoribarnehage ble etablert samme høst. Den har 14 plasser og alle er i bruk. Det er denne barnehagen som nå lever i uvisse fordi flertallet bestående av Arbeidepartiet og Høyre ikke vil gi permanent godkjenning i påvente av en strukturgjennomgang i barnehagesektoren i kommunen.

Det er neppe sansynlig at en slik gjennomgang vil konkludere med at det nedlagte kommunale barnehagetilbud i Landåsbygda etableres på nytt. Det er derfor saken har en ekstra dimensjon der et allerede velfungerende privat barnhagetilbud i Landåsbygda trues av nedleggelse. -Det er en bemerkelsesverdig situasjon som har oppstått. Arbeidepartiet har tidligere fått gehør for at skole- og barnehagetilbudet på Vestsida sikres for framtiden ved at de har blitt tatt ut av den pågående strukturgjennomgangen og planlagt som et oppvekstsenter. Samtidig er de og Høyre ikke villig til å gi barn og foreldre i Landåsbygda samme sikkerhet for at de vil beholde sitt oppvekstsenter, uttaler Venstres Terje Brenner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**