Kommentar: Jåttåvågen 2: Skår i gleden

– Men det er et skår i gleden. Rimelig paradoksalt. Mens planen tar hensyn til havstigning, vil ikke flertallet være med på at energikildene til oppvarming skal være fornybare/ikke fossile energibærer, skriver Stavanger Venstres gruppeleder, Per A. Thorbjørnsen, i denne ukas kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Jåttå, jaattaa, Stavanger, jatta

Foto: Stavanger kommune

Per Armand Thorbjørnsen Stavanger Levekår

Foto: Stavanger Venstre

I den nye reguleringsplanen for Jåttåvågen II tar vi i Stavanger høyde for havstigning. Men fortsatt kan oppvarming skje med ikke-fornybare energibærere. Det er paradoksalt. For Venstre framstår en slik politikk som meningsløs. Men først et lite historisk tilbakeblikk.

Jåttåvågen er i ferd med å endre fullstendig karakter. Det er 17 år siden den siste Condeep-plattformen Troll ble bygget, og fortsatt er det industrivirksomhet på store deler av området.

Men med bystyrets nye områdeplan vedtatt sist mandag er det snart helt slutt. Transformasjonen blir fullstendig. Det henger en skjebnes ironi over området. Stavangers velstand, Stavangers rikdom ble i en viss grad lagt nettopp her. Jåttåvågen var en pengemaskin. Det er det fortsatt, mange oljerelaterte virksomheter har sin plass her. Men trillebåren er byttet ut med kontorpulter. Det er også en historie fra industri til bolig. Det skulle ikke forundret meg om den unge NC-arbeideren i 1973 i dag sitter og nyter sin pensjonisttilværelse fra åttende etasje i Hinna Park ?

Jåttåvågen har vært en svært sentral del av Stavangers olje- og gasshistorie. Hele 14 plattformer ble bygget her fra 1973 til 1995, og først nå fases den sist oljerelaterte virksomheten ut av området. Et enormt industriområde forvandles gradvis fra industri til boliger, kontorer, butikker, sportsanlegg og kafeer. Det er bare åtte år siden Viking Stadion sto ferdig som et av de første nybyggene på det gamle industriområdet. Siden den gang har det vært en nærmest eventyrlig utbygging. I dag framstår Jåttåvågen som et særdeles vellykket transformasjonsområde.

Jåttåvågen skal nå utvikles videre. Den nordligste delen av området skal reguleres, områdeplanen er vedtatt. Første del av nybyggingen av transformasjonsområde Jåttåvågen er nesten ferdig. Nå står del to klar på papiret med 1300 boliger, med tusenvis av ny arbeidsplasser, med folkebad, med barnehage, med gang og sykkelstier og bybane.

Jeg legger ikke skjul på det: Det var en glede å kunne vedta denne områdeplanen for Jåttåvågen 2. Vi vedtok sist mandag en moderne, framtidsrettet og klimavennlig tilnærming til byutvikling.

Vi setter på en måte en ny standard for byutvikling gjennom denne planen. Nettopp som det står beskrevet i planens punkt 7. om at det er et «pilotprosjekt for tett og miljøvennlig utbygging» å åpne for den type by Stavanger skal og må bli i framtiden. Når det legges opp til en så høy tetthet og legges så stor vekt på miljøvennlig transport, er som musikk i mine venstreører. Bare tanken på dobbeltsporet som går forbi og den framtidige bybanen er jo rene gåsehudbeskrivelser. Når en her også legger til rette for 1300 boliger er vi med på å ta behovet for boliger på alvor og selvsagt å styrke satsingen på miljøvennlige og framtidsrettede transportløsninger.

Men det er et skår i gleden. Rimelig paradoksalt. Mens planen tar hensyn til havstigning, vil ikke flertallet være med på at energikildene til oppvarming skal være fornybare/ikke fossile energibærer.

Selv da Jåttåvågen 1 ble vedtatt rundt århundreskiftet var klimaaspektet sentralt. Redusert biltrafikk og fornybare energikilder. Men da Lyse A/S noen år senere bygget ut sitt gassnett også her snudde flertallet. Nå har vi fått sjansen igjen. Nå er klimautfordringene større. Nå er det viktigere enn noen gang at vi handler lokalt. Men da vi kunne gjøre et framtidsrettet vedtak om utviklingen av dette området sviktet Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti. Jeg håper inderlig at dette er mulig å komme tilbake til når områdeplanene skal bli til reguleringsplaner. Da bør Venstres sitt forslag få støtte av flere enn SV og MDG. Hvordan i alle verden skal vi ta de globale klimautforingene på ramme alvor når vi svikter lokalt?

Det ligger likevel noen klimavennlige formål i planen: begrense bilbruk, begrense parkeringsplasser, bygge energivennlig og ikke minst går bybanen gjennom området.

Allerede da Jåttåvågen 1 ble regulert mente Venstre at bybanetraseen måtte gå gjennom området. På det tidspunktet var det meningen den skulle følge dobbeltsporet på en strekning. Mandagens bystyrevedtak er klar på at bybanen i denne delen av Jåttåvågen kommer. Til og med stoppested ved det nye folkebadet. Klarere kan det ikke formuleres at klimapolitikk og folkehelsestrategi går hånd i hånd. Jeg var for øvrig i Bergen på fredag. Bybanen der er en formidabel suksess. Kapasitetsanalyser sprenges, nye boligprosjekter langs traseene, traseer forlenges og nye bydeler trekkes inn i planleggingen. Vi har falt i buswaygrøften. Den må vi opp av snarest. Jåttåvågen blir et knutepunkt av dimensjoner med dobbeltsporet og bybanen.

Mulighetene som ligger i denne gode områdeplanen for Jåttåvågen 2 er store. Ved å vedta denne planen er vi med å åpne dørene for framtidens utbygging i Stavanger. Planen står for meg og Venstre som et i all hovedsak godt eksempel på måten vi i framtiden skal vedta områdeplaner og regulere på. Men skal planen lyse må fornybare energibærere inn.


Les kommentaren i RA

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**