Oslopakke 3 er viktig for Nordre Aker

Nytt Nydalen-kryss skal utredes, det blir storsatsing på nye trikker og enda en økning på T-banen. I tillegg vil den nye Lørensvingen gi en helt ny T-banelinje mellom Sinsen og Økern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Forhandlingene om Oslopakke 3 ble i dag ferdigstilt.

Nytt Nydalen-kryss skal utredes, det er det nå ikke lengre tvil om. Dette var et av kravene fra Venstre. En god løsning på Storokrysset og all trafikken til og fra Nydalenområdet krever et nytt Nydalen-kryss.

Lørensvingen vil åpne for at Grorudbanen kan kobles sammen med Nordre Aker på en mye bedre måte.

Det blir nye trikker og enda en satsing på et bedre T-banetilbud. Målet er en vesentlig økning av kapasiteten på T-banen.

Det omforente forslaget til Oslopakke 3 har en økonomisk ramme på 73,5 milliarder kroner, hvorav hele 60% av bompengene skal gå til kollektivtiltak. Dette er en meget stor satsing for Oslo-området.

Også vår bydel kommer til å nyte godt av dette. Dels for å ta unna den veksten i biltrafikken en frykter vil komme, men i tillegg er Oslopakke 3 nødvendig for å flytte enda flere av dagens bilreiser over til mer miljøvennlige reisemåter.

Les mer her: [eksternlink#https://www.venstre.no/oslo/artikkel/43921/]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**