Liberalt blikk på bystyremøtet i mai 2012

Ida Johnsen var for første gang Venstres representant under vårbystyrebehandlingen. Hun var på talestolen fra første sak. Den store debatten denne gangen omhandlet kampflybase prosessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Ida Johnsen

Ida Johnsen
Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto

Siden Venstres faste representant var opptatt i et annet folkevalgt ærend fikk Ida Johnsen sin debut i bystyret. Bystyret kom sent i gang med behandlingen av selve sakskartet, ettersom interpellasjonen fra Hild Marit Olsen (AP) genererte massemønstring til talerstolen. Også Venstre tok ordet mot Hild Marit Olsens forsøk på å ta fokus vekk fra Bodøs kandidatur som fremstkutt base for kampfly. Ida Johnsen argumenterte for at det viktigste for Bodø nå er å få en avklaring rundt aktiviteten på flystasjonen, og at alle med påvirkningskraft nå må jobbe for at Bodø blir fremskutt base i tillegg til at flystripa flyttes. Som forventet klarte Morten Melå (AP) ikke å dy seg, og uttalte fra talerstolen noe i retning av at ‘det er interessant at Bodø Venstre nå plutselig er for kampfly i Bodø’. Dette har vi hørt før, men har alltid henvist til vårt program og vårt utgangspunkt som er og har vært en tobaseløsning. Lokallaget i Bodø er i positiv dialog mot fylkeslaget og Stortingsgruppen og vi jobber reelt og aktiv for at også Venstre vil velge Bodø som det framskutte alternativet under Stortingsbehandlingen i denne saken 14.juni.

Selve bystyrekartet og behandlingen av sakene der brakte ikke frem noen større debatter, men det kan nevnes at på svømmesaken foreslo AP å utrede 50 meters basseng mens posisjonen og Rødt hold på forslaget fra Rødt i komiteen om heller å finne ut hva det vil koste å åpne skolebassengene på Rønvik og Alstad. I denne omgang er det skolebarnas svømmeferdigheter som er i fokus, da er det viktig å se på muligheten for å tilrettelegge for svømming nærmest muliog elevene. Saken om 50-metersbasseng kan vi komme tilbake til når byens idrettsanlegg står på dagsorden. I tillegg var Helsesøstertjenesten på sakskartet, og der går ting i riktig retning, ettersom posisjonen har økt bevilgningene til denne viktige tjenesten betraktelig. Ennå gjenstår mye arbeid for å få tjenesten på det nivået vi ønsker, men vi er på god vei.

Ellers fikk alle faste representanter hver sin i-pad, så nå er bystyret papirløst!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**