Behov for oppdatert kollektivtilbud

Jens Kristian Øvestebø, nestleder i Sola Venstre, gjesteblogger i Solabladet og krever:
“Skaff oss et skikkelig kollektivsystem og vi vil få slutt på køene, vi vil spare tid, vi vil spare penger, og vi vil spare miljøet!”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Busstilbudet til Sola er en sak Venstre har arbeidet med over lang tid. Vi har besøkt Sola videregående hvor elevene ved skolen blir rammet av nedleggelsen av ekspressruten X50, vi har vært i kontakt med styremedlemmer i Kolumbus og vi er bekymret for om passasjertallene som Kolumbus oppgir som trafikkgrunnlag er reelle. Slik det fremkom hos enkelte av elevene ved Sola videregående, så var registrering av egne reisekort ofte mangelfull. Det ble i tillegg påpekt at rutetidene samsvarer dårlig med skoletidene og at dette i tilleg var en grunn for lave passasjertall.

Jens Kristian Øvstebø er også inne på det i sitt innlegg, når han ber om at det settes opp avganger når det er folk.

Les mer resten av blogginnlegget her.

Jens Kristian Øvstebø

Foto: Kjetil Myhre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**