Ombudrollen er viktig!

På siste Bystyret ble det vedtatt at Trondheim skal redusere ventetiden på kommunal bolig. Det ble vedtatt å bevilge 12,5 mill. kroner ekstra til kjøp og leie av boliger i 2012.
Det var Jon Gunnes fra Venstre som utøvde ombudrollen slik at alle ble klar over hvilke uverdige forhold de bostedløse i Trondheim lever under.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Dette er historien som ble fremført i debatten under bystyremøtet av Gunnes:

“For ca. en måned siden kom Ola på mitt kontor i Rådhuset. Han hadde et spørsmål om hvor lenge han måtte vente på å flytte inn i sin kommunale bolig som han hadde fått vedtak på at han skulle få. Ola er tidligere rusmisbruker som nå både er rusfri og prøver seg ut i arbeidslivet. Livet ser lyst ut og han har gledet seg til å få egen bolig slik at han kunne få ta i mot besøk av sine tenåringsbarn. På dette tidspunktet bodde Ola hos en kamerat og var redd for å havne på ruskjøret igjen. Som ombudmann sendte jeg et brev til kommunaldirektøren for å få vite hvor lenge Ola måtte vente. Han hadde stått i kø i 2 år og 3 mnd. Svaret var at det kunne ta over tre år.

Senere ringte Ola meg og fortalte at han ikke kunne bo hos kameraten lengre og at han var plassert på hotell. Kostnaden for kommunen er kroner 25000 pr. mnd. OY, tenkte jeg — dette må være spesielt og Ola må ha vært spesielt uheldig. Men nei! Svaret etter en ny henvendelse til kommunaldirektøren er at det er flere boligsøkere som er husløse for tiden. Det viser seg at sist høst ble det plutselig mange boligsøkere som må bosettes på hotell.

Dette er uverdig. Høyre, FrP, Venstre og Pensjonistpartiet foreslo derfor økte bevilgninger på 20 mill. kr som til formålet. De bostedløse skal slippe å bo på hotell: Vi har ikke råd til kommunalt betalt hotellopphold, vi skal behandle alle med respekt i forhold til til vedtak og gjennomføring og vi skal hindre at Ola igjen havner i trøbbel med rus og en hverdag med kriminelle handlinger.

Sentrum Venstre-alliansen forsto heldigvis at de og måtte bevilge penger til dette formålet, selv om deres forslag på 12,5 mill. kroner som ble vedtatt, er noe mindre enn vårt forslag og kanskje behovet.”

Trondheim Venstre fortsetter å kjempe for denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**