Kommunen kjøper elbil

Kommunestyret har bestemt at kommunen skal kjøpe en elbil. -Utrolig positivt. Å ta i bruk biler som ikke forurenser kan begrense miljøbelastningen, sier tidligere kommunestyrerepresentant for Venstre; Heidi Flaten. For to år siden fremmet hun forslag om at kommunen skulle gå til anskaffelse av elbiler, noe ordføreren lovte å imøtekomme ved neste anbudsutlysning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Heidi Flaten

Foto: Fotograf Hattrem

Elbilen er kjent for å være en bil som ikke forurenser og som nesten ikke støyer. Klimautfordringene tilsier at det er nødvendig med snarlige og kontinuerlig forbedrede tiltak for å nå målsettingen reduksjon i utslippene av klimagasser. -Som en stor samfunnssektor er det viktig at kommunene og det offentlige bidrar til reduserte utslipp, avslutter Heidi Flaten i Levanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**