May Valle om Hurtigbåt- og ferjetilbud i Nordland

Fylkesrådet har besluttet at det fra i høst blir slutt på lørdagsturer med Nordlandsekspressen mellom Bodø og Helgeland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

May Valle

Foto: Pryd Studio AS

Etter 2—3 år som fylkesråd for samferdsel i Nordland mener jeg å kjenne utfordringene når det gjelder ferje- og båttilbudet. Dette var et av de områdene som det ble brukt mest tid på. Det er helt klart at på kysten er de største utfordringene i områdene Lurøy, Rødøy og Steigen, Hamarøy. Her har man de absolutt dårligste tilbud samferdselsmessig, noe som også forskningsrapporter har påpekt.

NEX I og NEX II er det bærende element i transportløsning for disse områdene. Venstre har hatt
som intensjon å jobbe for særlige tiltak for disse områdene for å motvirke ulempene med lang avstand til flyplass og jernbane. Det er derfor et sjokk at man uten forvarsel får vite at fylkesrådet alt 8. mai fattet vedtak om reduksjon i et område der man i prinsippet burde gått andre vegen. Enda verre er det at kommunene ikke er informert om endringene — men får melding om det lenge etter at vedtak er fattet. Venstres oppfordring:Ikke rør NEXene.

Utfordringene til båt- og ferjeproduksjon knytter seg til økonomi, dyrere drivstoff, tilgang på materiell og mannskap. Det er derfor også nødvendig å se på alternativer. Det er derfor viktig å finne gode løsninger som rammer tilbud minst mulig. Og noen ganger er ønskene om endringer
ikke gjennomførbare eller at kommuneledelsen blir stilt overfor nye og andre krav fra sin befolkning.

Husker ønsket om at MS «Dønna» skulle betjene flere samband i Alstenfjordbassenget. I dette området brukes det mye ressurser til samferdsel. I min periode økte både ferje og båttilbudet, men folket er ikke fornøyd. Selv synes jeg fortsatt at det var et merkelig valg de tok lokalt ved å ofre anløp av NEX til fordel for bilførende båt for å nå første flyet fra Sandnessjøen når det gikk flybuss. I tillegg kostet dette 2,6 millioner ekstra utover innsparing ved nedlegging av NEX-anløp. Vi satte imidlertid krav til evaluering av tilbudet med gjennomgang av statistikk. Det er vel tid for det nå.

For å få fram gode sammenhengende transportløsninger — der man så vegløsninger, båt, ferje, buss m.v. i sammenheng lanserte vi en ide om å få laget en egen KVU for området. Dette er en ide som vegdirektøren, regionvegdirektør og undertegnede diskuterte og ble enige om kunne være en mulighet til å få fram gode løsninger. Denne har senere fått oppslutning i de enkelte regionrådene. Dette kan være noe å bygge videre på.

I vedtak av 8. mai reduseres båttilbudet til Vega. Dette skjer uten dialog med Vega kommune og de opplever dette som et sjokk og en overkjøring. Her er det naturlig også å se på om det finnes alternative løsninger. Båt, buss og ferje bør kunne sees i sammenheng. I dag kan ikke disse to utfylle hverandre fordi ferja går fra Horn og hurtigbåten går fra sentrum i Brønnøysund. Horn ligger 2—3 mil fra sentrum. De ender heller ikke på samme sted på Vega. Muligens kan en buss/ferje kunne erstatte bortfall av tilbudet. Uansett det kan finnes bedre løsninger ved å samarbeide med kommunen.

Venstre har forståelse for utfordringene som er for å holde økonomiske rammer når det gjelder sjøverts tilbud, men synes det er beklagelig at man ikke har valgt dialog/mindre høring mot kommunene når så omfattende endringer gjøres.

May Valle
Nordland Venstre, gruppeleder for fylkestingsgruppa

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**