Kommunesamarbeid — 3K

Re Venstre tror et kommunesamarbeid, slik vi har med Hof og Holmestrand, fort kan bli en kommunesammenslåing enten vi vil eller ikke. I Kommunestyret fremmet Venstre sammen med Felleslisten og FrP følgende forslag som ble enstemmig vedtatt:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Vestfold

Foto: VFK

Det arrangeres et møte for kommunestyret, rådmannens ledergruppe og tillitsvalgte med tema: "Kommunesamarbeid". Hvor blant annet følgende områder skal diskuteres/belyses:
– Mål med samarbeid
– Omfang av samarbeidet
– Samarbeidskommuner.

Ved behov for formelle vedtak tas disse i ordinært kommunestyremøte

Når vi se hva både Sverige og Danmark og Finnland gjør med sin kommunestruktur er det stor sannsynlighet for at vi følger etter. Noe vi tror er en helt riktig utvikling. For at kommunene skal levere et godt, forutsigbart og stabilt tjenestetilbud til innbyggerne må vi være større enn vi er i dag. Vi tror mer på storkommuner enn på vertskommunesamarbeid., både ut fra et demokratisk ståsted og for å sikre en best mulig prosess for kommunens ansatte. En kommune bør minst ha et innbyggertall på 20.000 om ikke mer. Jeg tror vi bør sikte mot en kommune med ca 35.000 innbyggere for å sikre så gode tjenester som mulig. I våre naboland er den lovmessige nedre grensen på 20.000.

Hvis vi tror et samarbeid vil føre til en kommunesammenslåing på sikt, er det viktig at vi diskuterer hvilke kommuner vi skal samarbeide med nå. Ønsker Re sine innbyggere å bli del ev en bykommune som Holmestrand eller Tønsberg, eller ønsker vi en stor jordbrukskommune uten bytilknytning. Vi ønsker oss en åpen debatt om dette, for vi tror det er nå toget går vedrørende hvilke kommuner vi eventuelt å bli slått sammen med.

Vi syns det er interessant at både bykommuner og andre jordbrukskommuner ønsker et samarbeid med oss. Alternativene er flere og det er godt. Vi har ikke bestemt oss for hvem vi skal flotte oss for, men det er viktig med åpne dører og debatt slik at vi ikke går inn i fremtiden med ryggen først.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**