Overordnet plan for skoler, barnehager og PPT

Venstre fikk enstemmig støtte i kommunestyret vedrørende funksjonshemmede på ungdomstrinnet i skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Revetal Ungdomskole

Foto: Privat

Venstre fremmet forslag om at funksjonshemmede på ungdomstrinnet måtte innarbeides bedre i planen "Ekstraordinær god kvalitetsutvikling i barnehager, skoler og PPT, overordnet plan". I dag er ikke tilbudet til denne gruppen godt nok ivaretatt i Re Kommune. Etter et godt tilbud på barnetrinnet gjennom "Basen" faller denne gruppen mellom 2 stoler på ungdomstrinnet. Rådmannen varsler at det blir fremmet tiltak for å bedre situasjonen som egen sak senere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**