Saker fra planutvalget i går

Å legge gang- og sykkelvegen inntil vegbanen vil ha disse fordelene:

-En kan bygge flere gang- og sykkelveger med de midlene som er tilgjengelig.
-Lettere å gjennomføre der hvor grunnerverv er et problem.
-Legger beslag på mindre dyrket mark enn tradisjonell løsning.
-Slipper ugressfeltet som denne grøfta ofte blir.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

E18 og gangveg

Foto: Jan Kløvstad

Forslaget overlater til fagmyndighet å foreslå sted for forsøksprosjektet, samt detaljløsning for utforming og bestemmelser om fartsgrense på den aktuelle strekningen.

Mvh,
Camilla

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**