Samfunnsansvaret

Det er riktig og viktig at verdiskapningen i NTE utnyttes til å utøve et samfunnsansvar for befolkningen i Nord-Trøndelag, men det blir prinsipielt feil at det samfunnsansvaret utøves av NTE’s styre og administrasjon, mener Venstres gruppeleder i fylkestinget i Nord-Trøndelag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Sellafield, Thorp, Andre Skjelstad, Gunnar Kvassheim, Borghild Tenden

Foto: Steinar Haugsvær

Under sak om eiermelding i fylkestinget 12-14.juni vil Venstre fremme forslag om å bytte ut dagens utbyttemodell for NTE, til fordel for en ny modell hvor det tydeliggjøres at samfunnsansvaret skal ligge i fylkestinget og ikke hos styret i NTE.

-Disse økonomiske ressursene må disponeres som utbytte fra NTE til fylkeskommunen som eier av selskapet, så vil det videre danne grunnlag for at fylkestinget kan forvalte ressursen for å utøve samfunnsansvaret, mener Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**