Innkalling til gruppemøte

INNKALLING til Gruppemøte i Nordre Aker Venstres bydelsgruppe
Mandag 11. juni kl. 20.00 — ca 21.30 Merk ny tid!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Merk ny tid!

INNKALLING til Gruppemøte i Nordre Aker Venstres bydelsgruppe
Mandag 11. juni kl. 20.00 — ca 21.30

Møtet holdes i bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalsveien 21
Møterom Akerselva i 5 etg


SAKSLISTE:

Sak 01. Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02. Bydelsutvalgsmøtet 11. juni 2012
Sakslistene til politiske møter i bydelen finner du på bydelens hjemmesider:
http://www.bydel-nordre-aker.oslo.kommune.no/lokalpolitikk/saker_og_protokoller/

Sak 03/10 Orienteringssaker
Info fra møte med Oslo Venstres bystyregruppe om en rekke viktige lokale saker.

Sak 04 /10 Eventuelt
Daniel Heggelid-Rugaas fra Oslo Venstre deltar på møtet.

Med vennlig hilsen
Nordre Aker Venstre
v/Gunnar L. Brevig, leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**