Bekymret over tømming av betongrester ved sjøen i Risavika

Solabladet skriver idag om det som muligens er ulovlig tømming av betongrester i sjøen ved Risavika. Venstre ser med bekymring på at dette i følge kontrollørene fra Fylkesmannen ikke er lovlig praksis. Vi ønsker derfor at det skal være klarhet i hvilke avtaler som foreligger og vil arbeide for at retningslinjene i forurensningsloven opprettholdes. Med dette som bakgrunn, har Venstres gruppeleder sendt inn et spørsmål til Rådmannen som vi ønsker et svar på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Anja Berggård Endresen viser til oppslag i Solabladet 7. juni der det fremkommer det som muligens er ulovlig tømming av betongrester i sjøen ved Risavika Havnering. Sola Betong, ved daglig leder, sier at arbeidet utføres i henhold til avtaler de har inngått. Det skal foreligge en avtale om å fylle ut havnen.
Miljøvernsjefen i fylket sier at gjennomføringen av en slik avtale der det dumpes betongrester i sjøen, ikke er lovlig.

Anja Berggård Endresen

Foto: Kjetil Myhre

Venstres spørsmål til administrasjonen er som følger:
•Foreligger det en avtale der Sola Betong har fått tillatelse til å dumpe betongrester i sjøen ved Risavika Havnering?
•Hva gjør vi som kommune for å sørge for at vi følger forurensingslovens forskrifter i tilknytning til utvidelse av det havneområdet ved Risavika Havnering?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**