-Vil styrke de private barnehagene

-Venstre vil styrke de private barnehagene i Levanger. Mye av æren for at kommunen har full barnehagedekning tilkommer disse. Venstre vil derfor sikre gode driftsvilkår for dem, sa Venstres Karl M. Buchholdt i formannskapet på onsdag. Han foreslo å styrke de private barnehagene på bekostning av å bygge ut barnehagen i Momarka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Debatten kom opp i forbindelse med kommunal utbygging på 15 millioner kroner av barnehagen i Momarka. Venstre foreslo at utbyggingen av denne barnehagen ikke skulle begynne i 2012 og i stedet vurderes i forbindelse med kommunens omorganiseringsprosess. Buchholdt ville i stedet øke kapasiteten ved de private barnehagene.

Mye penger

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

-15 millioner kroner er mye penger, og jeg lurer på om det er riktig av kommunen å investere dette beløpet og øke gjelden så mye. Er det ikke bedre å snu på det? At vi ikke bygger ut barnehagen i Momarka og i stedet satser på å øke kapasiteten i de private barnehagene, sier Buchholdt. Han mener dette vil gi en vinn-vinn-situasjon for alle parter.

-Kommunen slipper et låneopptak på 15 millioner kroner og får redusert gjeld. De private barnehagene får en mer solid økonomi, sier Buchholdt.

Næringsdrivende
– Fra Venstre sin side er vi skeptisk til nye storstilte barnehageutbygginger i kommunal regi. Den økte kapasiteten ved denne barnehagen gjør at de private barnehagene får mindre driftstilskudd. -Fra Venstres side føler vi at vi må ta et verdivalg her, sier Buchholdt. -De private barnehagene i Levanger representerer enkelmennesker og organisasjoner som har investert tid og penger i sin egen bedrift. De skaper en arbeidsplass til seg selv og noen andre, avslutter Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre. Venstres forslag om å utsette utbyggingen fikk støtte fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**