Venstre er miljøpartiet

Tirsdag 5. juni var det Verdens miljøverndag. Dagen ble stiftet av FN i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål. Oslo Venstre deler hvert år ut en egen miljøpris på denne dagen under sin sommerfest, skriver leder i Grorud Venstre Lars Olav Fosse i Akers Avis fredag 8. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Venstre logo

Foto: ingen

I år gikk prisen til Vinmonopolet som snart er den virksomheten som har flest miljøsertifiserte enheter, og som i det stille har blitt en meget miljøbevisst organisasjon. Venstres miljøengasjement er enda eldre enn Verdens miljødag, og Venstre er fremdeles miljøpartiet i Norge. Fra det globale perspektivet, godt illustrert av Venstres bestrebelser på å få til et bredt klimaforlik i Stortinget akkurat nå, til det lokale og vårt lange engasjement for å få stengt ned Huken pukkverk. Et annet aktuelt eksempel er enigheten som er oppnådd i Oslopakke 3 der Venstre har vært helt sentrale. Pakken sikrer byggestart for Lørenbanen og Ensjø T-banestasjon allerede i 2013, og Oslo kommune får mulighet til å gjennomføre sårt tiltrengte oppgraderinger av skinnenettet, slik at man også kan sette i gang arbeidet med å anskaffe nye, moderne trikker. Hele 60 prosent av bompengene vil gå til kollektivtrafikk. I kommende bydelsutvalg i bydel Grorud skal programplan for Områdeløft Ammerud vedtas. Dette er i høyeste grad miljøpolitikk, og Venstre ønsker at områdetløftet også skal inneholde en strategi mot forsøpling. Dette er etterlyst av lokalbefolkningen og også bred enighet om blant de ulike partiene. I miljøpolitikken må man ha både et lokalt og et globalt perspektiv, men minst like viktig er evnen til å sette inn akutte tiltak nå samtidig som man legger et langsiktig grunnlag for en grønnere fremtid. Dette sitter i ryggmargen på enhver Venstre-politiker. Det er også derfor Oslo Venstre markerer Verdens Miljødag med en fest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**