Nytt Nydalskryss

Det virkelige arbeidet for nytt Nydalskryss starter nå

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


V, Ap og H har i revidert avtale for Oslopakke 3 forpliktet seg til å jobbe videre med "konkret planlegging" av nytt Nydalskryss.

– Dette er meget gledelig. Nordre Aker Venstre vil ta initiativ til en grundig prosess både i komité og bydelsutvalget allerede i høst. Det er nå arbeidet starter med å sørge for en god prosjektering, sier Erik Borge Skei (V) som er leder for miljø-, plan- og samferdselskomiteen i bydel Nordre Aker.

Skei understreker at man nå nettopp må være konkrete.

“Hovedoppgaven blir å definere hvilken funksjon krysset skal ha. Da får Statens vegvesen en lettere oppgave i selve utformingen. Avgjørende er en avlastning av Storokrysset, samt utvikling av kollektivfelt i begge retninger langs Ring 3. Byutvikling og lokale miljøeffekter, gjennom en miljøtunnel, er også viktige hensyn. Dette må vi se nærmere på, også lokalt” sier Skei.

BU-nestlederen takker blant annet Venstre sentralt.

“En lokal aksjonsgruppe har bidratt til å belyse prosjektet, ikke ved paroler, men ved saklig argumentasjon. I tillegg er vi svært takknemlige for at Venstre sentralt har sett betydningen av prosjektet. Vi må bygge videre på samarbeidet med lokale krefter, og en tverrpolitisk enighet på ulike nivåer. Så får vi håpe Nydalskrysset lar seg realisere i overskuelig fremtid”, avslutter Skei.

Se også artikkel i Nordre Aker Budstikke

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**