Felles kommuneplan mellom Re, Hof og Holmestrand

Re Venstre vil ikke snik innføre en kommunesammenslåing med Hof og Holmestrand. Vi mener en felles kommuneplan mellom de tre kommunene er et virkemiddel i så måte. En kommunesammenslåing skal være en villet handlig fra innbyggere etter en bred debatt i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Vestfold

Foto: VFK

Venstre mener Norge trenger en annen kommunestruktur enn vi har i dag. Kommunene må være større og mer robuste for å løse fremtidens oppgaver på en god måte. Tjenestetilbudet blant annet innen helse og omsorg bør være så nært innbyggerne som mulig, men det krevet at kommunene er sterke nok til å yte disse tjenestene på en tilfredsstillende måte. Vi mener dette løses best med større kommuner, ikke gjennom kommunesamarbeid i andre former.

Rådmannen i Re foreslår i sak 003/12 til Kommuneplanutvalget at det skal utarbeides en felles kommuneplan for Re, Hof og Holmestrand. Dette kommer ikke frem i forslag til vedtak, men er innbakt i teksten som følger som bakgrunn for vedtaket. Vi finner Rådmannens fremgangsmåte her noe underlig i en så viktig sak.

I Kommunestyret 22.03.12 fremmet Venstre sammen med Felleslisten og FrP et forslag om ett møte for politikere, tillitsvalgte og rådmannens ledergruppe med kommunesamarbeid som tema. Dette møte er nå gjennomført og viser at det er delte meninger om både form, innhold og mulige samarbeidspartnere blant deltagerne. Før vi inngår ett forpliktende samarbeid med noen må det gjennomføres en bredere debatt enn vi har hatt i dag. En slik debatt må også inneholde hvem vi eventuelt skal slå oss sammen med. Ønsker Re å være en del av en by eller ønsker vi å være del av en større innlandskommune.

Re SV har varslet ett forlag til sak 003/12 til Kommuneplanutvalget hvor de foreslår at det ikke utarbeides felles kommuneplan for Re, Hof og Holmestrand. Re Venstre vil støtte SV sitt forslag til vedtak og mener videre at samarbeidet med Hof og Holmestrand må basere seg på enkelt prosjekter slik som i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**