INNKALLING TIL MEDLEMSMØTE I BJERKE VENSTRE

Velkommen til medlemsmøte Bjerke Venstre:

Dato: Mandag 7.5.2012

Tid: Kl.18.00 — 21.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Saksliste

1. Formalia

– Godkjenning av innkalling og saksliste

– Valg av ordstyrer og referent

2. Oppfølgning av sak fra FAU v/Tonsenhagen

– Innledning

– Diskusjon

– Oppsummering

3. Siste nytt fra BU og komiteene

– Saker til behandling

– Diskusjon

– Oppsummering

4. Samarbeide med Groruddalslagene.

– Innledning

– Diskusjon

– Oppsummering

5. Politiske markeringssaker i bydelen

– Innledning

– Diskusjon

– Oppsummering

6. Valg av medlemmer til valgkomité for 2013

Årsmøtet delegerte saken til styret i Bjerke lokallag

som vil søke å finne kandidater til valgkomité som skal innstille til nytt styre ved neste årsmøte i 2013.

– Diskusjon

– Oppsummering

7. Eventuelt

Vil gjerne ha en tilbakemelding om du kan komme/ikke komme

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**