INNKALLING TIL MEDLEMSMØTE I BJERKE VENSTRE

Velkommen til medlemsmøte Bjerke Venstre:

Dato: Tirsdag 6.3.2012
Tid: Kl.18.00 — 21.00
Sted: Venstres hus, Møllergata 16

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


1. Formalia
– Godkjenning av innkalling og saksliste
– Valg av ordstyrer og referent

2. FAU v/Tonsenhagen skole orienterer om farlig skolevei
– Innledning av FAU
– Diskusjon
– Oppsummering

3. Siste nytt fra BU og komiteene
– Saker til behandling
– Diskusjon
– Oppsummering

4. Samarbeide med Grorud, Stovner og Alna lokallag
– Innledning
– Diskusjon- Oppsummering

5. Politiske markeringssaker i bydelen
– Innledning
– Diskusjon
– Oppsummering

6. Eventuelt

Medlemsmøtet beregnes å avslutte kl.2000

Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**