Vil ha omfordeling av barnetrygden

Sentralstyremedlem Guri Melby ønsker å gi mer til dem med minst, og mindre til dem som har allerede. “Fattigdomsproblemet i Norge løses ikke ved at vi gir mer penger til alle”, skriver hun i et innlegg på Liberal.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Barnetrygden er viktig. Den gir et økonomisk bidrag som gjør hverdagen lettere for mange småbarnsfamilier. Den løfter foreldre og barn som ellers ville risikere å befinne seg under EUs fattigdomsgrense. Den er enkel og universell. Og det skal den fortsette å være.

Men det betyr ikke at den er perfekt. Fortsatt har vi 75.000 barn i Norge som lever i fattige familier, og det er et tall som har økt de siste årene. De 15 milliardene vi i dag bruker på barnetrygden er vel anvendte penger, men jeg tror det går an å bruke dem enda smartere. Jeg mener en større andel av dette beløpet bør gå til de familiene som trenger det mest. Det er viktigere enn å smøre det tynt ut over et samfunn der de aller fleste av oss faktisk har det ganske bra.

Barnetrygden skal gjelde for alle som har barn. Det skal ikke være noe du trenger å søke på. Men at den gjelder for alle, betyr ikke at den trenger å være lik for alle.

Det er ulike måter å oppnå dette på. Vi kan lage en enkel trappetrinnsmodell der lavinntektshusholdninger får en høyere sats på barnetrygden enn andre. Eller vi kan øke satsen for alle, men skattlegge den, slik at de med høy inntekt betaler mer tilbake til fellesskapet. Uansett hvilken ordning vi velger trenger det slett ikke være byråkratisk. Vi har god oversikt over hva folk tjener i dette landet, og det er ikke noe problem å legge fjorårets likning til grunn når man utbetaler barnetrygd.

Framtidas sosialpolitikk må være mer målrettet, ikke mindre. Norge er et av verdens beste land å bo i, men like fullt er det noen som blir hengende etter. Vi har sosiale problemer innenfor både fattigdom og rus, og da må de sosiale virkemidlene våre være rettet inn mot dem som trenger det mest, ikke mot de av oss som fint klarer oss uten.

Fattigdomsproblemet i Norge løses ikke ved at vi gir mer penger til alle, uavhengig av om de trenger det eller ikke. Det løses ved at vi går inn i lavinntektsfamilienes situasjon og ser hvilke virkemidler som treffer best. Vi må få flere i arbeid, vi må forenkle systemene, vi må sørge for bedre kår for de frivillige organisasjonene som deler ut mat og tilbyr gratis legehjelp. Og vi må gjøre det enklere å gå fra å leie bolig til å eie bolig. En målrettet barnetrygd løser ikke alle problemer. Men det er et enkelt og ubyråkratisk første skritt mot et bedre liv for 75.000 norske barn og deres foreldre.

Lenke til Guri Melby på Dagsnytt 18:

[eksternlink#http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/307859]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**