Ang. treningsområde for Lund kjøre- og rideklubb

Lund kjøre- og rideklubb etterlyser treningsområde for sine utøvere. Klubben legger til rette for en positiv aktivitet for barn og unge. Dette bør få oppmerksomhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I begynnelsen av 2000 ble det lagt til rette for ridebane på Skåland ungdomssenter:
Et bekkeleie ble flyttet for utvidelse av ridebane, bane ble opparbeidet og lysarmatur ble satt opp.

Prosjektet ble utført i 2 etapper og finansiert ved tippemidler, Skåland skole/Lund kommune og Skåland ungdomssenter.

Lund kommune/Ok-kontoret stod for søknad om tippemidler og teknisk sjef var ansvarlig ved ferdigstillelse av banen.

Ridebanen er derfor til offentlig benyttelse og skal kunne brukes av lag og forreninger i Lund kommune.

En hestestall for 8 hester ble bygget ved ridebanen av Rogaland fylkeskommune på slutten av 1990 tallet. Statsbygg er i dag eier av stallen og øvrige bygningsmasse, Skåland ungdomssenter er leietaker.

Ridebanen og stallen står i dag ubrukt.

Ho-utvalget ber formannsskapet legge til rette for at Lund kjøre- og rideklubb kan ta ridebanen og ev. stallen i bruk for sine aktiviteter.

Lund Venstre

Logo Lund
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**