Sanna Sarromaa besøkte SFO ved Jørstadmoen skole – og ble opplyst og inspirert!

Kommunestyrerepresentant og medlem i fagutvalget for oppvekst og utdanning, Sanna Sarromaa, besøkte SFO ved Jørstadmoen skole den 14. juni. Bakgrunnen for besøket var hennes egen interpellasjon om kvaliteten ved SFO som fagutvalget nå har fått til behandling. I forbindelse med arbeidet rundt SFOs innhold besøker fagutvalgsmedlemmene de ulike skolefritidsordningene i Lillehammer kommune. – Besøket var givende og ga viktige korrektiver i forhold til det som jeg tidligere hadde tenkt og sett for meg, sier Sarromaa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Sanna Sarromaa

Foto: Lars Mythen

Sarromaa møtte både barna og ansatte på SFO ved Jørstadmoen skole.
– Innspillene og erfaringene kan summeres i all korthet til å handle om viktigheten av frilek. Barnas, de ekte brukernes, drømme-SFO virker å være et sted hvor de kan leke mest mulig. Den pedagogiske lederen ved SFO ved Jørstadmoen skole, Haldis Røe, understrekte også viktigheten av å ha nok rom for lek. — SFOs oppgave er å støtte, og gi en god ramme for, den frie leken, sa Røe.

Skole

Foto: Norgesfoto

SFO ved Jørstadmoen skole var allerede godt i gang med å utvikle innholdet i SFO. De var med på å søke kulturmidler fra Utdanningsdirektoratet. Midler skulle brukes til diverse kurs på SFO, blant annet innen teater og kor. SFO ved Jørstadmoen skole hadde også tidligere vært med på et omfattende idrettsprosjekt, finansiert av Norges idrettsforbund, der barna hadde fått muligheten til å prøve ut ulike idretter. Prosjektet var, ifølge Haldis Røe, bare delvis vellykket. Noen barna hadde blitt svært slitne av aktivitetene og sovnet og kastet opp i bussen på veien hjem. — Når vi tilbyr aktiviteter, er foreldrene veldig ivrige til å melde barna på dem, mens barna selv kanskje aller helst vil leke, sa Røe.

– Slik sett må vi stille oss spørsmålet: Hva er barnas behov og hva er voksnes behov i denne sammenheng? Barna ser ut til å sette umåtelig pris på den frie leken, sier Sarromaa.

Sarromaa tror at det viktigste tiltaket for å forbedre kvaliteten ved SFO er å satse på kompetansen hos ansatte på SFO. Fagbrev er blitt et krav, men det er mange ansatte som er blitt ansatt før dette kravet. – Det beste vi kan gjøre med SFO er å sende de ansatte på kurs og skolering — i pedagogikk, i relasjonskompetanse, kanskje også i idrett og i kultur. Idretten og kulturen må bringes inni SFO’n, gjerne nettopp gjennom engasjerte og fagutdannede ansatte.

Det beste med besøket var, i følge Sarromaa, inspirasjonen det ga til videre politisk arbeid.
– Jeg ble veldig godt mottatt og jeg møtte engasjerte ansatte og glade barn. Jeg fikk viktige tilbakemeldinger, og ikke minst korrektiver, til mine ideer om SFOs innhold og kvalitet. Sarromaa planlegger å fortsette å besøke kommunale virksomheter. – Dette gir både en oversikt og en innsikt som man ikke får fra sakspapirer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**