Fra flyby til steinverksby

Bodø Venstre ønsker å bevare Lille Hjartøy som en sentrumsnær naturperle framfor å gjøre det om til et steinbrudd. Bodø-regionen har flere tusen dekar med gode, billige og funksjonelle næringsarealer for tung industri med god infrastruktur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Likevel ligger det en sak til politisk behandling i kommende bystyre der innstilling mot Venstre og Rødt stemmer er man ønsker å sanere en av Bodøs sentrale naturperler. Visjonene er å lage et steinverk av naturperlen Lille Hjartøy, til et formål som man ikke vet hva er, bare tung industri i en eller annen form.

 illustrasjonsfoto

illustrasjonsfoto

Man ønsker å ta ut en steinmasse man ikke har bruk for til byutviklingsmål, og man er sterkt usikker på hvilken infrastrukturløsning som kan velges. I tjue år skal Bodø sentrum være belastet med støy og forurensning som et steinverk innebærer for å ta ut en steinmasse hvis kvalitet ikke kan brukes til noe annet enn fyllmasse over gassrørledninger i Nordsjøen. Man ønsker å tilrettelegge for en tung industri som ikke finnes og som sentrale politiske føringer tilsier at ikke bør plasseres i et bysentrum lengre, særlig når man har meget gode alternativer både i Glomfjord og i Sørfold. Verden, også Bodø-regionen er større enn området Snippen-Tollbugata. Bodø Venstre ønsker ikke et nytt steinverk i befolkningsnære områder. og iallefall ikke på et område som er en sentrumnær naturperle og visuelt synbar fra størstedelen av Bodømarka og sentrum, og klassifisert med friluftsarealverdi A. Skulle reguleringen vært vedtatt idag ville den blitt stoppet av lovverket.

Lille Hjartøy

Foto: Bodø Kommune

Hvorfor klarer man ikke i Bodøbyen å se verdien av vår unike natur og friluftsområder? Om det gjelder Saltstraumen eller Bodømarka så vinner alltid nedbyggningskreftene… De samme argumenter som nå brukes om behov for industritomter og massebehov ble brukt for steinverkene på Tverlandet og i Kvalvika (men her var i alle fall massene anvendbar – massene på Lille Hjartøy er ubrukelige). Ingen tungindustrier, eller andre forsåvidt, har etablert seg på disse stedene, så vi våger å påstå at dette er såpass luftige planer og prosjekt som må skrinlegges.

Det finnes flere ti tusen dekar av tilsvarende arealer i Bodø-regionen som det man ønsker å etablere i Bodø sentrum. Bodø-sentrum trenger ikke dette nå, i nær eller fjern framtid – og det finnes bedre alternativer i nærområdet. Da er det en ting å gjøre om man har bitte litt kjærlighet til byen og innbyggerne – skrinlegg prosjektet “sannering av Lille Hjartøy”. Venstre har positive grønne friluftsorienterte framtidsvisjoner for Bodøbyen, men får ikke støtte av sine samarbeidspartnere eller Arbeiderpartiet. Så igjen kan man bare håpe at Bodøs unike friluftsinteresser reddes av sentrale myndigheter.

Terje Cruickshank
Gruppeleder Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**