Invitasjon til gruppemøte

Siste kommunestyremøte før sommeren er berammet til 28.6; og det inviteres derfor til gruppemøte neste mandag 25.6 kl 19.00 “under” Rådhuskantina.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Kjære Venstre-venner! Vi inviterer igjen til nytt gruppemøte i forkant av neste kommunestyremøte. Innkalling og saksliste finner dere her . Av saker som skal opp kan nevnes interpellasjon fra meg: uttalelse til kommunalministeren: Behov for større statlige overføringer til kommune-Norge, interpellasjon fra Høyre: Barnehager i Harstad kommune, og forøvrig av saker regnskap Harstad kommune, Årsrapport 2011, Oppfølging av vedtakspunkter i sak om skolestrukturendring og innbyggerinitiativ – Kommunevåpen.

Vi sees!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**