Nytt friområde ved Utsikten?

Nordre Aker Venstre har tatt initiativ til dialog med Gravferdsetaten for å se om litt av området Utsikten kan bevares som friluftsområde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Nytt friområde ved Utsikten?

Nordre Aker Venstre har tatt initiativ til dialog med Gravferdsetaten for å se om litt av området Utsikten kan bevares som friluftsområde. Arealet, som ligger i søndre del av eiendommen Engebråten, eies av Gravferdsetaten, og ble kjøpt i 1964 med tanke på fremtidig benyttelse til gravplasser.

“Vi ser på det som et flott område med stor verdi, og vi ønsker at man skal gå i dialog med Gravferdsetaten for å få til en grønn korridor, slik at området kan knyttes til Akerselva, og se om det er mulig å bevare litt av området som grøntområde”, sier Erik Borge Skei som er gruppeleder for Venstre i Nordre Aker.

Området brukes nå midlertidig som areal for Grefsen minigjenbruksstasjon, samt midlertidige boliger for vanskeligstilte, Flexbo. Gravferdsetaten har gitt signaler om at man behøver arealet til gravplasser fra 1. desember 2014.

Bydelsutvalget har enstemmig stilt seg bak Venstres initiativ, men Skei understreker at bydelsutvalget ikke vil hindre arbeidet med gravlund.

“Behovet for gravplasser er stort. Det er imidlertid også behovet for grønt og friområder som til tross for politisk vilje til bevaring har blitt nedbygget i Oslo. Det er hensiktsmessig å komme i tidlig dialog for å se om det er mulig å forene disse to hensynene”, sier Skei.

Skei er også opptatt av å videreføre minigjenbruksstasjonen.

“Vi har tidligere tatt initiativ til at bydelsadministrasjonen skal kontakte Renovasjonsetaten for å finne en alternativ tomt i bydelen. Det samme gjelder boliger for vanskeligstilte, som er et meget godt tiltak. Med disse tidlige initiativene håper vi det kan være mulig å finne bedre løsninger”, avslutter BU-nestlederen.

Saken ble også omtalt i Aften Aften onsdag 13. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**