SAK OM JERNBANEUTREDNING I HAMAR KOMMUNESTYRE 06.06.12

Sjur Skjævesland holdt dette innlegget i debatten om jernbaneutredning i Hamar kommunestyre 06.06.12

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Sjur Skjævesland

Foto: Hamar Venstre

Jernbanen er framtida og jernbanen forbi framtidas Hamar skal gå raskt og effektivt, men også så lydløst som mulig og uten å ødelegge mer enn høyst nødvendig av natur og bymiljø. Vi vil ikke ha ei framtid der Hamars bymiljø kveles av

– omfattende lagring av gods i strandsona
– 3 spor fra stasjonen og til Maxi,
– 8-12 spor i stasjonsområdet,
– 3 dobling av godstrafikk innen 2040
– dobling av persontrafikken nordgående og
– 3-4 dobling sørgående mot Oslo

Og det er Jernbaneverkets egne prognoser som forteller om denne trafikkøkningen.

Vi må tenke langt fram i tid. For å bruke apachefolkets ordspråk: "Vi må planlegge for den 7. generasjonen etter oss. Den jernbaneløsningen som velges nå vil byen ganske så sikkert måtte leve med i mer enn 150 år.

Derfor SKAL jernbanen i tunell under byen. Derfor avviser vi i Venstre også utredning av andre alternativer.

Jernbaneverket later som om formannskapet i Hamar ikke skjønner hva de snakker om når formannskapet kun går for utredning av tunnelløsninger. Men nå kommer flere etter.

Planutvalget i Stange har i forrige uke gjort et likelydende vedtak som formannskapet i Hamar. Jeg håper dette gjør inntrykk på Arbeiderpartiet i Hamar. Stange er jo som kjent en kommune med rent AP-flertall.

Det er viktig at kommunestyret på Hamar nå i kveld vedtar det samme som formannskapet gjorde. Men det er også viktig at vedtaket er så enstemmig som mulig. Sammen er vi sterke; nå må kommunene på Hedmarken stå sammen om å kreve tunell gjennom Hamar.

En rekke undersjøiske tunneller for bil på Vestlandet, i Nord-Norge og i Oslofjorden er realisert. Holmestrand får sin jernbanestasjon i fjellet, og tunnellen blir lenger enn det som er aktuelt forbi Hamar, dette etter massivt press fra kommunen. I Moss er jernbanetunnell under byen kommet videre fra utredningsfasen og er under planlegging..

Selvsagt er dette også mulig på Hamar. Nå er det vår tur. Vi må ikke dilte etter Jernbaneverket. Tunnell behøver ikke bli dyrere enn bane i strandsona når hele samfunnsregnskapet i regionen skal gjøres opp — tenk for eksempel på at tunnell kan bygges tilnærmet ferdig mens togtrafikken går som normalt.

For å få til en tunnelløsning er første bud at vi står sammen om det!

Sjur Skjævesland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**