Kommunesammenslåing, fortsatt mulig

Venstre fikk gehør i formannskapet 20. juni for å holde åpen muligheten for kommunesammenslåing med nabokommuner både i og utenfor regionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

kandiat01-v11

Foto: H. I. Gamst

-Vi må vise en offensiv holdning og innby til sonderinger i aksen nord-syd som et mer naturlig utgangspunkt for vår kommune, sier Venstres gruppeleder, Hans I. Gamst

Prosessen rundt en mulig storkommune i Gjøvikregionen har forvitret etter valget i 2011 selv om det var enighet tidligere.

storkom-Gjøvikreg

Foto: www.oa.no

Det framtidige kommunale tjenestetilbudet for opptil 70.000 mennesker står på spill.

Venstre mener det er svært uheldig at dette viktige arbeidet som omhandler fremtidens kommunestruktur har blitt torpedert. Større kommuner er nødvendig for å sikre nødvendig kompetanse og gode tjenester og dermed framtidens velferdsnorge mener Venstre.

Forutsetningen var dermed dramatisk endret da formannskapet tok opp tråden rundt storkommune utredning og eventuelle andre sammenslåingsalternativ onsdag. -Den aktuelle prosessen rundt storkommune i regionen er stoppet for denne gang ser det ut til, sier Gamst (V), men framhever at Søndre Land Venstre ser dette som en mulighet for kommunesammenslåing etter en nord-syd akse.

Randsfj

Foto: Kartverket

Venstre har tidligere tatt til orde for å satse mer på samarbeid rundt Randsfjorden. Det er en naturlig geografisk region med basis i Randsfjordvassdraget. -Søndre Land Venstre mener tiden nå må brukes til å etablere en felles “Land” kommune basert på hele eller deler av Søndre- og Nordre Land. De i Søndre Land som sokner naturlig til en annen nabokommune bør innlemmes der i fremtiden, utdyper Gamst.

Søndre Land Venstre er derfor glad for at formannskapet stilte seg positiv til sondringer mot nabokommuner, både i og utenfor regionen, om framtidig kommunesammenslåing. -Det er en gylden mulighet nå for å starte byggingen av en mer robust og framtidsrettet velferdskommune. En “Land” kommune er et første steg på veien dit, sier Venstres Hans I. Gamst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**