Liberalt blikk på et digitalt bystyremøte, juni 2012

Juni møtet i bystyret er preget av årets første tertial, i tillegg var store tunge prinsippsaker oppe, som skjenketider. Ideologiske skillelinjer, også internt i posisjonen, preget mange av debattene. Godtgjøringen til politikerne ble en hard nøtt for Venstre, men det løste seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Ipad

Juni møtet var det første digitale bystyremøtet ordføreren ledet, og han ledet det på en utmerket måte. Litt utfordrenede med 1200 siders sakskart på iPadene, men god stemning og raus ordfører gjorde at vi kom i mål og alle fikk stemt etter sine ønsker.

Glad saken fra et liberalt ståsted var nye ruspolitiske retningslinjer. Både uteservering og vanlig servering til klokken tre på natten er god liberal holdning mot kristenkonservative og detaljstyrende sosialist krefter. Når vi styrker kontrollen, krav til skjenkeinnehaver og reprimandene ved lovbrudd tar vi i bruk positive virkemidler.

Penger, sedler

Den tunge saken var posisjonskollegenes ønske om økt godtgjøring for politisk aktivitet. Her var Venstre sterkt imot hele veien, men ble nedstemt i organisasjonsutvalget. Da det oppstod litt mediestøy ble saken trukket. Siste ordet er dermed ikke sagt. Venstre vil fortsatt jobbe for endringer av godtgjøringsreglementet, for det er mangelfullt og trenger tilpassing til ny politisk struktur. Men med sterkere moderasjon i egen lønnsøkning og nei til utvidelse av antall årsverk enn det resten av posisjonen til nå har lagt opp til.

Miljøsaken denne gangen var sannering av Lille Hjertøy, et prosjekt Venstre alltid har vært mot og vil være mot. Nå har vi Rødt og SV på lag og forhåpentlig vil motstanden forsette å vokse slik at man får stoppet galskapen.

Valgvake

Det er bare å erkjenne at den borgerlige posisjonen i vår by ennå har et stykke igjen å gå før man oppnår den profesjonalitet man håper å kunne framstå med. Samtidig evner man å være ydmyk, så man kommer iland på en positiv og god måte tilslutt, men veien fram er vel humpete enkelte ganger, og noen ganger kommer løsningene i tolvte time.

To saker herunder var tertialen og endret struktur i barnehagesektoren. I tertialen var tallene som ble brukt under formannskapsbehandlingen for dårlig kvalitetssikret så store endringer måtte gjøres og nytt forslag fremmet i bystyret. Utekontakten styrkes, Kirkens Bymisjon får sine midler slik at RenBy prosjektet kan startes, vi lager en bocamp på P-plassen nedenfor fylkeshuset og vi får lagt inn midler til en idrettskjeller på den nye sportshallen i Bankgata. I struktursaken i barnehagesektoren fikk man heldigvis stoppet en litt uheldig omstruktureringssak og satt ned et nytt hurtigarbeidende utvalg som skal jobbe fram bedre og mer helhetlige innsparingløsninger. Saken har skapt stor motstand og det er nå lagt fram et nytt mulighetsrom og foråpentlig klarer man denne gangen å komme fram til bedre løsninger for hvordan innsparingsmålet og kravet skal nås.

Ellers var det mange flotte saker der man fikk en ideologisk debatt. Skolesaker, eierskapssaker (offentlig vs privat) og reguleringssaker. Det er et borgelig politisk skifte i vår by og det er positivt å få være med på og få gjennomslag for små og store skritt og endringer i positiv retning bort fra sosialistenes detaljstyring og reguleringstrang. Noen små feilstrinn er der ennå, men vi blir stadig bedre og etter en kort sommerferie skal vi brette opp ermene og fortsette det gode arbeidet.

En liten uheldig sak som ikke har med politikk å gjøre ble det i begynnelsen av møtet. Her kunne nok de ansvarlige trådt litt mer varsomt fram etter min vurdering. Slik skaper bare unødig snakk og slarv. Trist for den som rammes.

God sommer

Terje Cruickshank

Terje Cruickshank
Gr.leder Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**