-Smertefull sommer

Venstres Svein Abrahamsen tar til orde for bedre smertebehandling på Haugalandet i en kronikk i Haugesunds Avis den 25. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Les hele kronikken her:

Smertefull sommer

Mange haugalendinger går sommeren i møte med kroniske smerter. Det vil sette sitt preg på feriedagene til de som har smerter og deres nærmeste familier. Det er derfor uheldig at Haugesund sykehus sin smertepoliklinikk er midlertidig stengt, da legen som har betjent den har sluttet. Pasientene har fått beskjed om å kontakte sin fastlege for å bli henvist til smerteklinikk et annet sted i landet. Lange ventelister ved andre sykehus gjør at det kan ta uker, måneder og år. Folk som skulle hatt et tilbud ved smertepoliklinikken i Haugesund kan dermed risikere å stå uten tilbud om god smertebehandling i sommer. Det er uakseptabelt.

Haugesund sykehus har forhåpentligvis snart en ny lege på plass slik at smertepoliklinikken kan gjenåpnes. Tilbudet vil likevel ikke være godt nok. Poliklinikken har alt for liten kapasitet og har derfor kun vært et tilbud for de få. Poliklinikken har heller ikke nødvendig tverrfaglighet. Smertelidelser er ofte sammensatte og krever derfor en helhetlig tilnærming. Derfor er det beste tilbudet til disse pasientene tverrfaglige smerteklinikker med personell som leger, sykepleiere, psykologer og fysioterapeuter. Et slikt tilbud bør vi ha på Haugalandet også. Her har Haugesund sykehus en jobb å gjøre.

Haugesund sykehus er dessverre ikke alene om å ha et for dårlig tilbud til smertepasienter. Pasienter med vedvarende smerte er lavt prioritert i det norske helsevesenet. Det gjør at mange smertetilfeller varer lengre og blir mer alvorlige enn de hadde trengt å være. Alt for mange blir henvist til å behandle seg selv gjennom bruk av smertestillende medisiner. Kun et mindretall av alle med kroniske smerter blir henvist til tverrfaglige smerteklinikker og disse har lange ventelister. Eksempelvis må pasientene regne med å vente i 45 uker på å slippe til ved smerteklinikken ved sykehuset i Stavanger. Det er veldig lenge når en har det vondt.

Kronisk smerte er et stort helseproblem og burde vært prioritert langt høyere i helsevesenet. Nesten hver tredje nordmann lider av moderate eller sterke vedvarende smerter. Det gir dårligere livskvalitet og kan være invalidiserende. Smerte er den vanligste årsaken til at folk oppsøker helsevesenet og en av de viktigste årsakene til langtidssykefravær og uførhet. Et bedre tilbud til smertepasienter vil derfor ikke bare være bra for pasientene, men også gi besparelser for helsevesenet og samfunnet.

Regjeringen har bedt sykehusene om å gi et bedre tilbud til smertepasienter, slik at de kan få behandling innen rimelig tid. Sykehusene sitt tilbud er imidlertid fortsatt langt fra godt nok. Det kan ha sammenheng med at tverrfaglige smerteklinikker er dyre i drift da de krever tverrfaglig personell med spesialkunnskap. Samtidig gir smertebehandling for dårlig uttelling når staten deler ut penger til sykehusene. Derfor er det ikke nok at staten stiller krav om forbedringer til sykehusene. Det må også følge med penger.

God smertebehandling krever kunnskap om smertelidelser blant helsepersonell. Vi må erkjenne at kompetansen her generelt sett ikke er god nok, verken på sykehusene eller i kommunehelsetjenesten. Undersøkelser viser da også at helsepersonell etterlyser mer opplæring i behandling av kronisk smerte. Dette bør få større plass i grunnutdanningen til framtidig helsepersonell og det bør tilbys etter- og videreutdanning for dagens helsepersonell. Ikke minst er det viktig at fastlegene har god smertekompetanse, slik at pasientene raskt får riktig behandling.

Vi må satse mer på smerteforskning som grunnlag for bedre forebygging og behandling. Vi vet per i dag for lite om hvor problemet ligger og hvordan vi skal gripe det ann. Smerteforskning er samtidig et område i stadig utvikling. Det er derfor grunn til optimisme om at satsing på slik forskning vil komme pasientene til gode gjennom bedre smertebehandling.

Svein Abrahamsen, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**