Bystyret må vise veg

I møtet 21. juni vedtok Arendal bystyre rådmannens forslag om å bruke ein ostehøvel og skjere ein halv prosent av alle budsjett. Ei slik nedskjering midt i året har vi aldri hatt i Arendal før. Venstre synest det er urimeleg å krevje at vi skal redusere budsjettet for kultur, skole og omsorg, og ikkje begynne med oss sjølve, skriv Jan Kløvstad på vegner av bystyregruppa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Bystyregruppa Cathrine Høyesen Hall, Pål Koren Pedersen og Jan Kløvstad

Bystyregruppa Cathrine Høyesen Hall, Pål Koren Pedersen og Jan Kløvstad
Foto: Rune Sævre

For å vise moderasjon, styrke økonomien i Arendal kommune og å styrke biblioteket har Venstre stilt forslag om å redusere lønna til oss som er valte inn i Arendal bystyre. Vi stilte same forslag i juni 2007 i august 2011 og i budsjettforslaget vårt for 2012.

Kvar enkelt bystyremedlem har nå noe over 60 000 kr i året, i tillegg til tapt arbeidsforteneste (når det er møte på dagtid). Vi har også langt større del av møta våre på dagtid enn før.

Motargumentet mot Venstres forslag var at vi ikkje kan kutte midt i året. Dette er direkte feil. Sjølvsagt kan vi redusere vår eiga lønn midt i budsjettåret. Da Færøyane hadde enorme økonomiske problem i 1992-1994 blei lønna til alle offentlege tilsette redusert med 9,5% over natta. Da den liberal-konservative konstellasjonen vann valet i Storbritannia i 2010 blei løna til regjeringsmedlemene redusert med 10% ved første lønsutbetaling.

Når den britiske regjeringa kunne redusere lønna si, må vel 39 bystyremedlemer i Arendal klare det same?

Jan Kløvstad
Bystyremedlem for Venstre i Arendal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**