Høyre svikter fylkesveiene

Det er skuffende at Høyre under siste fylkesting er med på et forslag om å vurdere å overføre en del “lokale fylkesveier” til kommunene slik at fylkeskommunen slipper å vedlikeholde dem, skriver Venstres Karl M: Buchholdt i et innlegg. Buchholdt mener at dette er et tilbakeskritt i forhold til å satse på å utvikle bygdene i Levanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Innlegg av Karl M. Buchholdt – Levanger Venstre

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Det er skuffende at Høyre under siste fylkesting er med på et forslag om å vurdere å overføre en del "lokale fylkesveier" til kommunene slik at fylkeskommunen slipper å vedlikeholde dem. Med lokale fylkesveier menes fylkesveier som kun befinner seg innenfor grensen til en kommune. Disse veiene har vi mange av i Levanger.

Fylkestinget i Nord-Trøndelag har de siste årene hatt en klar strategi på at alle fylkesveier skal ha asfalt innen 2020. Fylkestingets vedtak legger opp til en storstilt overføring av disse veiene til kommunene. Venstre er spesielt skuffet over at Høyre ønsker en politikk som er lite fremtidsrettet for mange bygdesamfunn i Levanger. Konsekvensen er at mange av Levangers fylkesveier ikke vil få asfaltdekke, noe som vil slå negativt ut for næringslivet og folk som bor i bygdene.

Alle våre fylkesveier må snarest mulig asfalteres og sikres en tidsmessig standard. Det vil sikre bedre fremkommelighet, bedre trafikksikkerhet og en satsning på livskraftige bygder. Å legge til rette for gode fylkesveier og gode samferdselsløsninger til bygdene er en viktig sak for Levanger og for Venstre. Det er det tydeligvis ikke for Høyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**