-Bedrifter må få en enklere hverdag

Venstres Svein Abrahamsen tar opp hvorfor det er viktig med et regelråd i et debattinnlegg i Haugesunds Avis 29. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Les hele innlegget her:

Bedrifter må få en enklere hverdag

Venstres forslag om å innføre et offentlig regelråd blir av en eller annen grunn møtt med skepsis på lederplass i Haugesunds Avis 27. juni.

Vi vil gjøre det enklere for folk å starte, drive bedrifter og jobbe som selvstendig næringsdrivende. Derfor har vi gjennomført en bedriftskampanje hvor vi besøkte nesten tusen små og store bedrifter over hele landet.

De næringsdrivende ga oss klar beskjed om at det går med alt for mye tid på å følge opp myndighetenes krav til rapportering, skjemaer og reguleringer. Dette koster flerfoldige milliarder av kroner og går utover verdiskaping og arbeidsplasser. Vi må derfor gjøre hverdagen enklere for bedriftene.

Som et av flere forenklingstiltak vil vi innføre et uavhengig regelråd for å få et så godt og enkelt regelverk som mulig. Svenskene har gode erfaringer med sitt regelråd, og Storbritannia, Tyskland og Nederland har lignende ordninger. Forslaget om et norsk regelråd støttes av de andre borgerlige partiene og av NHO, som ser på dette som viktig for næringslivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**