Nye gamle koster inn i politikken

Kommunestyrerepresentanten Sanna Sarromaa forlater Lillehammer-politikken for ett år til fordel for undervisning og forskning ved State University of San Diego. Arne Christian Stryken rykker dermed opp til kommunestyret og Arne Edsberg tar over i fagutvalget for oppvekst. Både Edsberg og Stryken er erfarne Venstre-politikere som vil kunne sette fokus på viktige Venstre-saker som miljø og skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Arne, Arne Christian og Sanna

Foto: Terje Rønning

– Jeg har full tillit til at Arne og Arne Christian vil gjøre en flott jobb mens jeg er borte, sier Sarromaa. – Arne har møtt opp i fagutvalget også når jeg har vært til stede. Han har vært en viktig støttespiller i skole- og oppvekstpolitikken.

Pilotprosjektet om sommerskole som Sarromaa initierte gjennom sin interpellasjon vil være en viktig sak framover i fagutvalget for oppvekst, samt saken om kvaliteten ved SFO. Arne Edsbergs første oppgave som oppvekstpolitiker blir å hospitere ved SFO’en ved Ekrom skole. Fagutvalget har sendt sine medlemmer på befaring i tråd med fokuset på barns medvirkning. – Når vi vil lage en bedre SFO, er det viktig å spørre brukerne, barna, hva de synes om SFO, sier Sarromaa.

Gruppelederen Terje Rønning sier at det blir et tomrom når Sarromaa er borte. – Men det blir kanskje et litt roligere år, humrer han. Sarromaa kommer tilbake til Lillehammer og til vervene sine i juli 2013.
– Jeg kommer nok til å følge med, selv om jeg er langt unna, sier hun. – Det finnes heldigvis skype og nettaviser.

Terje Rønning

Foto: Ellen Espelund

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**