Bekymret over manglende bru over Varabergveien

Solabladet skriver idag at det viktigste trafikksikkerhetstiltaket i forbindelse med nye Skadberg skole, ikke står ferdig til skolestart. Venstre er med rette bekymret for hvilke konsekvenser dette vil få for barn og unge som skal ta skolebygget i bruk allerede i begynnelsen av august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Solabladet skriver i dag om sluttføringen av Skadberg skole. I reportasjen fremkommer det også at «Vidare vert ikkje gangbrua ved Litlaberget» ferdig. Venstre tok opp spørsmålet knyttet til ferdigstillelse av broen over Varabergveien i formannskapet 12. desember i fjor, og det har også vært stilt spørsmål om gangbrua over Varabergveien i kommunestyret. Vi har da fått betryggende svar på at kommunen satset på at dette skulle være i orden. Siste svaret kom da SV gjennom en interpellasjon ønsket en forpliktende fremdriftsplan for brua over Varabergveien, slik at den står klar til skolestart.

Det er med undring og bekymring at Venstre nå noterer at så ikke er tilfelle. I begynnelsen av august begynner mange av skolebarna på SFO på nye Skadberg skole. Disse barna skal kunne ha en trygg skolevei og det ville de vært sikret med gangbroen. Hvordan skal man sikre gode og trygge skoleveier til disse barna?
Rådmannen har tidligere skissert løsninger som sperrer som «tvinger» gående til å bruke undergangen som ligger lenger oppe i Varabergveien. Et annet alternativt som ble fremsatt var trafikkpatruljer som tok ansvar for barna i trafikken.

Venstre stiller spørsmål til hvor sikre disse tiltakene er. Hvem skal stille som trafikkpatrulje? Er det foreldrene som skal gjøre dette? Hvordan organiseres dette siden det nå er sommerferie og folk er bortreist? Hvor sikre er sperrer som skal hindre gående over Varabergeveien?

På skolevei

Foto: Marianne

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**