Buss på Sjøhagen

Saken om buss gjennom Sjøhagen har ført til mange henvendelser, stor debatt og flere gangers behandling i byens politiske utvalg for miljø og samferdsel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Stopp forbudt!

Foto: H. Bast

Det er første gang jeg har opplevd å bli karakterisert som patetisk for å ha jobbet for et kompromiss i en politisk sak. Motstanderne av buss på Sjøhagen mener tilsynelatende de ikke har blitt lyttet til fordi det nå er fattet et politisk vedtak om at det skal gå buss gjennom området. Det er forskjell på å bli lyttet til og å få gjennomslag for sine argumenter. Slik er det i politikken som på andre områder i samfunnet.

Saken om buss på Sjøhagen overgår mange av de saker jeg har jobbet med i mine 13 år som lokal folkevalgt i bystyret. Den har gitt et vell av innspill og skapt stort engasjement blant beboere på Sjøhagen og mange andre i Moss kommune.

Et politisk kompromiss omfatter tilslutning fra praktisk talt alle partier og skapes gjennom debatt i et politisk utvalg eller bystyret. Som Venstres gruppeleder er jeg både med på å utforme og forsvare politiske forslag Venstre har vært med på.

I utvalg for miljø, teknikk og samferdsel, ble saken behandlet på nytt 16. mai i år. Høyre og Venstre fremmet et kompromissforslag som omhandlet to ting; bussen skal gå gjennom Sjøhagen med et fornuftig antall avganger og alle parter skal på nytt høres om forslaget.

Skolebuss

Foto: Sesselja Bigseth

Etter den politiske debatten valgte et enstemmig utvalg å vedta det første;
«MTS ber ØKT om at det opprettes en prøveordning med bussrute som betjener tidligere rute gjennom Sjøhagen. MTS ber om at denne prøveordningen inkluderer skolebusstilbudet, pendleravganger og et tilbud i helgene. Prøveordningen varer frem til og danner grunnlaget for METRO- buss konseptet i denne bydelen.»

Vi som folkevalgte skal avveie de ulike forhold i en sak opp mot vedtatte politiske målsettinger og de innspill som kommer til oss gjennom saksframlegg, høringer, uttalelser fra fagmiljøer og innbyggere. Venstre mener dette er et godt vedtak fordi det balanserer de ulike synspunktene i saken. Et enstemmig utvalg er tydeligvis enig og dermed ble det oppnådd et politisk kompromiss.

Sindre Westerlund Mork
gruppeleder for Venstre

Avisartikler fra Moss Avis (hvor det også er høy aktivitet i kommentarfeltet nederst)
Trodde jeg gjorde noe bra for Sjøhagen
Bussruta over Sjøhagen settes opp igjen til høsten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**