Personvern?

Retten til å ha ditt eget privatliv i fred er et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. En vesentlig del av privatlivet er personnummeret. Dette kan lett misbrukes av andre og man risikerer identitetstyverier.
Under forrige formannskapsmøte påpekte Venstres gruppeleder, Anja Berggård Endresen, problemstillinger knyttet til publiserte dokumenter på Sola kommunes nettside.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Under forrige formannskapsmøte påpekte Venstres gruppeleder, Anja Berggård Endresen, problemstillinger knyttet til publiserte dokumenter på Sola kommunes nettside. Her lå det lett tilgjengelig personopplysninger som verken hadde noe politisk formål eller var av interesse i tilknytning til saksbehandlingen.

Anja Berggård Endresen, Sola, Rogaland

Foto: Joachim Steinbru

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) setter strenge krav til når man skal måtte opplyse om personnummer, og ingen av disse paragrafene dekket tilfellet Venstre påpekte. Ordføreren mente også at det var beklagelig at sensitiv personinformasjon lå ute på fritt tilgjengelig.

I andre tilfeller har man ved elektroniske saksdokumenter sladdet personnummeret, og Venstre ser med bekymring på at dette ikke var gjort før den aktuelle saken ble behandlet og heller ikke har blitt rettet opp i etter at dette ble påpekt av vår representant i formannskapsmøtet i juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**