Bruk av miljøfondet

Venstre og SV ønsket å bruke miljøfondet til strakstiltak på ungdomskolen og til vedlikehold og miljørettede investeringer av/på kommunale bygg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Ecologia

Foto: Danilo Prudêncio Silva (Creative Commons)

Forslaget om strakstiltak var opprinnelig fremmet av Felleslisten i DEN, den eneste endringen Venstre og SV gjorde var å legge til inndekning gjennom bruk av miljøfondet. Forslaget falt med 1 stemme. Kun en av Felleslistens representanter stemte for forslaget. Forslaget fra DEN ble stående uten konkret inndekning.

Forslaget om bruk av miljøfondet til vedlikehold og miljørettede investeringer av/på kommunale bygg falt mot 2 stemmer. Flertallet ønsket at miljøfondet i sin helhet skulle være med i finansieringen av nytt omsorgsbygg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**