Rådmannen gikk for langt i kutt i barnevernet

Som en av forslagsstillerne syns Venstre det gjør vondt å kutte i kultursektoren. Men for oss er barnevernet så viktig at vi er villig til også å se på denne type kutt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Illustrasjonsbilde sosialt ansvar

Foto: Microsoft

Følgende forslag fra Venstre, SV og FrP for enstemmig oppslutning i kommunestyret:

Barnevernet styrkes med kr 250.000,- totalt. Kr 50.000,- skal benyttes til kjøp av støttekontakttjenester ved Eleverhøy lærings- og mestringssenter. Inndekningen tas fra ramme kultur. Tilskudd til lag og foreninger eller kulturskole skal ikke berøres. Hovedutvalg HOV gis en tilbakemelding på hvordan kuttene løses.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**