Venstre stemte nei til felles planprosess

Som eneste parti stemte Venstre nei til felles kommuneplanprosess med Hof og Holmestrand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Vestfold

Foto: VFK

For at kommunene skal levere et godt, forutsigbart og stabilt tjenestetilbud til innbyggerne må vi være større enn vi er i dag. Vi tror imidlertid mer på storkommuner enn på vertskommunesamarbeid, både ut fra et demokratisk ståsted og for å sikre en best mulig prosess for kommunens ansatte.

En kommunesammenslåing skal være tuftet på en god demokratisk prosess hvor innbyggerne i kommunene skal være aktivt med i diskusjonen. Ønsker Re sine innbyggere å bli del ev en bykommune som Holmestrand eller Tønsberg, eller ønsker vi en stor innlandskommune uten bytilknytning. Vi ønsker oss en åpen debatt om dette, for vi tror det er nå toget går vedrørende hvilke kommuner vi eventuelt å bli slått sammen med.

Ulf Lund Halvorsen

Foto: Elin Berg Schmidt

Vi syns det er interessant at både bykommuner og andre landkommuner ønsker et samarbeid med oss. Alternativene er flere og det er godt. Det er nå toget går for hvem vi ønsker å samarbeide med i fremtiden. Om samarbeidet fører til en sammenslåing eller ikke er det ingen som vet i dag, men fremtidig spillerom er etter vår mening innsnevret med vedtaket i kommunestyret 20.06.12 sier Ulf Lund Halvorsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**