Ville bevare Re Miljøforum

Venstre og SV stemte mot nedleggelse av Re Miljøforum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Gerd-Eva

Foto: Ulf Lund Halvorsen

Det er imidlertid med glede vi ser at Venstre sitt forslag i DEN om strukturert miljødiskusjon i folkevalgte organer ble opprettholdt. Forslaget gikk uendret gjennom behandlingen i kommunestyret.

Ved behandling av rådmannens forslag om nedleggelse av Re Miljøforum foreslo Gerd-Eva Holtung følgende punkt som fikk flertall i DEN: DEN/kommuneplanutvalget skal årlig avholde 1-2 møter/temadiskusjoner hvor klima, energi og miljø er tema. Forslaget gikk uendret gjennom behandlingen i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**