Bjarkøyætta og griffen

Venstre ber om at man lar vedtaket stå, og forsatt velger Bjarkøygriffen som kommunevåpen for nye Harstad – skriver varaordfører Jan Fjellstad i dagens HT.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Bjarkøyætta og griffen

Vel hjemme fra ferie har jeg sett gjennom Harstad Tidende for de siste uker, og sett de store
og viktige ting som behandles i de ulike kommunestyrer. På Bjarkøy behandles spørsmål
knyttet til utsettelse av kommunesammenslåingen pga manglende klarhet i fylkeskommunens
medvirkning til finansiering av Bjarkøyforbindelsen. I Harstad derimot nevnes ikke
realiseringen av Bjarkøyforbindelsen med et eneste ord, men tid brukes, masse av tid, på
griffen og bølgene. Som kjent — all politikk handler om prioritering av de viktige saker for en
kommunes eller en regions utvikling. Jeg kom også over innlegget til Sissel P. Fenes, og sier
meg enig i alt hun skriver, også hennes avslutning, selv om jeg her skulle være inhabil.

I debatten er historien om og bak begge kommunevåpnene viktig, og jeg ønsker å bidra med
mer informasjon om Bjarkøygriffen. Som kilde brukes Wikipedia. Det vil bli en for lang
artikkel om alt skulle siteres, man kan eventuelt supplere med egne søk, jeg foreslår bruk av
hhv Bjarkøyætta og Griffen som søkeord:

Bjarkøyætten er en norsk høvdingætt i Hålogaland og lendemannsslekt fra middelalderen
som hadde hovedsete på Bjarkøya i Troms, men som etter hvert hadde omfattende jordgods
flere steder i Norge. Ætten blir gjerne delt i eldre og en yngre del.

Fra den eldre delen henviser jeg til Tore fra Bjarkøy, født antagelig siste halvdel av 900 tallet,
og far til bl.a. Tore Hund og Sigurd Toresson på Trondenes. Disse var født omkring 990.
Sigurd Toresson var far til Asbjørn Selsbane. Spesielt er det disse navn som bør understrekes.
De hadde sitt virke på Trondenes, og synliggjør dermed den historiske linken mellom
Bjarkøyætta og Trondenes (dvs. nåværende Harstad). Denne delen av ætta har satt sterke spor
etter seg i Norges historien, og hadde også sterke bindinger både mot Rogaland vi slekta til
Erling Skjalgsson på Sola og Giske ætta på Sunnmøre gjennom giftemål. Magnus IV den
Blinde som levde fra 1115 til 1139, og konge fra 1130 -1135 og 1137-1139, ble oppfostret på
Bjarkøya av Vidkun Jonsson.

Den yngre delen stammer fra søster til Vidkun Jonsson, Ragna. Hun var gift med en lagmann
Bjarne Mardsson i Hålogaland. Ætta var fortsatt stor og mektig, men dør ut i begynnelsen av
1300 tallet. Mye av rikdommen var da forsvunnet over til en annen ætt (suderheimsætten) via
giftemål. Denne ætta holdt til på Østlandet, men vi finner den også i Vest-Sverige.

Bjarkøyætten hadde en griff som den sentrale figuren i sitt våpenskjold og segl, uten at
våpenfargene (tinkturer) er kjent i dag. Dagens fylkesvåpen for Troms og kommunevåpen for
Bjarkøy, er basert på segl fra Bjarkøyætten.

Griffen er et fabeldyr som blir fremstilt som en krysning mellom en løve og en ørn.
Forestillingen om griffen er mer enn femtusen år gammel, og vesenet har i flere kulturer vært
brukt som symbol på årvåkenhet og aktpågivenhet. Griffen er videre brukt mye innenfor
kunst og kultur i vår vestlige verden, spesielt i middelalderen. Enkelte land lot sine mynter
være preget av griffen. Også i Norge finner vi bruk av griffen, kanskje hvor en minst skulle
vente det, nemlig på taket av Nasjonalgalleriet i Oslo. Jeg vil videre peke på ryggen til 1900-
utgaven til Snorres kongesagaer preges av en griff. Griffen finnes også i kommunevåpene
til Malmø, samt i de svenske lenene Østergotland og Södermanland. I tillegg til dette
hadde 2.bataljonen på Skjold (avd. under Brigaden i Nord-Norge) griffen som symbol. En
gjennomgang av disse forskjellige våpnene viser at ingen av griffene har lik utforming,
størrelse eller farge.

Griffen gir muligheter i en ny kommune
Gamle Trondenes kommune bestod av dagens Harstad samt Skånland (minus Grovfjord)
og Sørrollnes. Nå får vi en ny kommune, bestående av dagens Harstad og Bjarkøy. Det
innebærer en bykommune, en landkommune og en øykommune med ca 350 øyer. Vi har arvet
en region full av sentral historie i og for Norge. Noe av denne historien er velkjent, men mye
er mindre kjent og mindre fortalt. Etter Venstres syn kan denne kulturarven videreutvikles
og være grunnlaget for økt satsing på reiseliv og turisme. Å velge Bjarkøygriffen i vårt nye
kommunevåpen viser en link mellom fortid og nåtid, de tette bånd som har vært mellom vår
region, landet forøvrig og Europa. Vi kan bygge opp en turist- og historieattraksjon rundt
Bjarkøyætta — en av de mektigste ættene Norge har hatt gjennom tidene. Husk at Norge
var i en periode styrt fra vår region! La oss beholde Bjarkøygriffen som det vedtatte nye
kommunevåpen et for nye Harstad.

Jan Fjellstad (V)
Varaordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**