Bli med på føde- og lokalsykehuskonferanse

22. august arrangeres det nasjonal føde- og lokalsykehuskonferanse på Leknes i Lofoten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Fra sykehuskonferanse.no:

Kvinner har rett til trygghet og kvalitet når de føder.
Nye kvalitetskrav — hvordan bidrar det til bedre kvalitet
i fødselsomsorgen for kvinner i distriktene?

Svangerskap og fødsel er viktige og personlige hendelser i livene til et stort antall kvinner og deres familier, samtidig som det er et område for omfattende medisinsk og helsefaglig utvikling. Nylig ble nye kvalitetskrav til fødselsomsorgen vedtatt, og som et resultat av disse har fødetilbudet i Lofoten blitt endret.

På vegne av Lofotrådet og Aksjonsgruppen for Fødeavdeling i Lofoten inviterer vi til konferanse om fødselsomsorg i lys av nye kvalitetskrav, og da med utgangspunkt i lofotkvinnenes situasjon. Konferansens hovedmål er å ta tak i spørsmålet: “Nye kvalitetskrav — hvordan bidrar det til bedre kvalitet i fødselsomsorgen for kvinner i distriktene?”.

Gjennom konferansen ønsker vi å sette søkelys på hva som er god kvalitet for fødende kvinner, og å skape debatt om temaet. Vi håper konferansen vil fremskaffe fakta om de nye kvalitetskravene i fødselsomsorgen, og på hvilken måte de skal tjene kvinners behov. Vi håper konferansen også kan gi kunnskap om erfaringer som er gjort så langt i forhold til de nye kvalitetskravene, og formidle opplevde erfaringer fra fagfolk og brukere av tjenesten. Vi er opptatt av at konferansen skal skape et kunnskapsgrunnlag for helseforetakenes utviklingsarbeid og beslutningsprosesser i oppfyllelse av kvalitetskravene.

Lofoten er en stor region med nærmere 24 000 mennesker, der 22 500 har Lofoten sykehus som sitt lokalsykehus. Tilgangen til en forutsigbar, stabil og trygg fødselsomsorg har betydning for bosettingen i Lofoten, og trivsel for menneskene som bor her. Kvalitetskravene stiller krav om en desentralisert, differensiert og forutsigbar fødselsomsorg, og vi håper konferansen kan gi innspill til utvikling av fødselsomsorgen både i vår region, men også nasjonalt.

Meld deg på ved å sende en epost til [email protected] eller [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**