Venstre styrker skolen

Regjeringspartiene sier i tur og orden at tiden er inne for å styrke innholdet i skolen. Hvorfor har de ikke satset på det i de syv årene de har hatt regjeringsmakten? Enda mer avslørende er det at de i Stortinget systematisk har stemt ned praktisk talt alle forslag om å styrke kvaliteten som opposisjonen har foreslått.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Lærer

Foto: Microsoft

Venstre har foreslått fem års lærerutdanning for å sikre enda bedre og tryggere lærere. Stemt ned av regjeringspartiene. Venstre har foreslått en rekrutteringsplan samt seniortiltak for å få lærere til å stå lenger i jobben fordi mange går av de nærmeste årene. Stemt ned.

Venstre har foreslått at det skal stilles krav til kompetanse i alle fag en lærer skal kunne undervise i og samtidig foreslått å gi de lærerne som ikke har det, kompetanseheving. Stemt ned. Venstre har foreslått å innføre systematisk etterutdanning for lærerne slik at de underveis i yrkeslivet kan holde seg faglig oppdatert på utviklingen i sine fag. Stemt ned.

Venstre har foreslått å tilsette flere yrkesgrupper i skolen, som sosialarbeidere og helsesøstre, for å la lærerne få være lærere slik at elevene får mest mulig utbytte av undervisingsituasjonen. Stemt ned.

Det er ett år igjen til neste stortingsvalg. Regjeringspartiene begynner på nytt å love ting de har hatt muligheten til å gjøre noe med men har latt være.

Venstre har i våre alternative budsjetter fulgt opp det vi har foreslått uten å bruke mer penger enn regjeringspartiene. Det er fordi Venstre har prioritert kvalitet i skolen i mange år og kommer til å fortsette med det — også i regjering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**