Rønning og Sarromaa i GD: Romfolket skal hjelpes, ikke deporteres

Gruppelederen i Lillehammer Venstre, Terje Rønning, og kommunestyrerepresentanten Sanna Sarromaa, tar til orde for menneskelig behandling av romfolket i GD den 31. juli. Les deres innlegg her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Romfolket er nå blitt en sak som Norge må ta stilling til. Romfolket er et europeisk minoritet, og dermed et europeisk anliggende. Alle europeiske land bør samarbeide om å løse fattigdom for romfolket ved utdanning, arbeid og praktisk sosialpolitikk — Norge inkludert. Høyre gikk på sitt landsmøte inn for å forby tigging. Det er Venstre uenig i. Det er snakk om et enormt felleseuropeisk fattigdomsproblem. Vi kan ikke løse fattigdom med forbud.

Venstre mener at Norge aktivt bør bruke EØS-avtalen i samarbeid med rumenske myndigheter for å styrke romfolkets situasjon der de er, i Romania. Praktiske hjelpeteam, i regi av for eksempel Frelsesarmeen, kan være en god start. Romfolket lever under uverdige forhold og Norge bør bruke sine ressurser på å hjelpe romfolket der de er og kommer fra.

Det er likevel viktig å understreke at vi ikke kan begynne å deportere folkegrupper fra Norge igjen. Menneskeverdet må stå i sentrum, uavhengig av nasjonalitet og etnisitet. Det er ikke kriminelt å være fattig — og ethvert sivilisert samfunn må ta hånd om sine fattige, og hjelpe og støtte dem på veien ut av den.

Terje Rønning og Sanna Sarromaa
Lillehammer Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**